Geronimo Label / profile

Hideyovic Uesugi and somebody who play the drums.

drummer:Shiroma Kazuhiro(Naha Okinawa 2011)

drummer:Tatsumaki-Talow(Nagoya 2012)

drummer:Kacchan + Himeno(Tokyo 2010)

Osaka 2012

drummer:Himeno(Kyoto 2016)

drummer:Chigusa + Manga-kun(Tokyo 2016)